Trang chủ > công ty thành viên / > Ninh Bình > Công ty XSKT Ninh Bình ủng hộ người dân vùng lũ miền Trung.

Công ty XSKT Ninh Bình ủng hộ người dân vùng lũ miền Trung.
Ban Lãnh đạo Công ty XSKT Ninh Bình trao tặng 5 tấn gạo ủng hộ người dân vùng lũ miền Trung.
Tháng 10/2020

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện