Trang chủ > Loại hình xổ số / > Xổ số truyền thống > THỂ LỆ Quay số mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành thường kỳ từ ngày 01/01/2017

THỂ LỆ Quay số mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành thường kỳ từ ngày 01/01/2017

HỘI ĐỒNG XSKT MIỀN BẮC
BAN THƯỜNG TRỰC

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỂ LỆ
Quay số mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc
 phát hành thường kỳ từ ngày 01/01/2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-BTT ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường trực Hội đồng XSKT miền Bắc)
 
     Xổ số truyền thống (Xổ số kiến thiết miền Bắc) do 28 công ty thuộc Hội đồng XSKT miền Bắc phát hành chung một bộ vé trên toàn địa bàn khu vực với cơ cấu giải thưởng thống nhất, tổ chức quay số mở thưởng chung. Quay số mở thưởng xổ số truyền thống áp dụng phát hành thường kỳ từ ngày 01/01/2017. (sau đây gọi là Thể lệ quay số mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc).
     Công ty TNHH một thành viên XSKT Thủ đô được giao nhiệm vụ tổ chức công tác quay số mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc.
Cuộc quay số mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc chịu sự giám sát của Hội đồng Giám sát Xổ số thành phố Hà Nội và được thực hiện theo nguyên tắc khách quan, trung thực, an toàn và chính xác.
1. Loại hình xổ số tổ chức quay số mở thưởng:
- Xổ số truyền thống (Xổ số kiến thiết miền Bắc)
2. Ngày, giờ và địa điểm quay số mở thưởng:
- Ngày quay số: Phát hành tất cả các ngày trong tuần
- Giờ quay số: 18 giờ 15 phút
- Địa điểm: Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC - Số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Các hạng giải thưởng:
Hạng giải Số lần quay
  Giải Nhất Quay 01 lần 5 số
  Giải Nhì Quay 02 lần 5 số
  Giải Ba Quay 06 lần 5 số
  Giải Tư Quay 04 lần 4 số
  Giải Năm Quay 06 lần 4 số
  Giải Sáu Quay 03 lần 3 số
  Giải Bảy Quay 04 lần 2 số
  Giải Đặc biệt Quay 01 lần 5 số và lồng cầu ký hiệu
  27 lần quay
- Giải phụ của giải đặc biệt: Các vé có 5 số cuối trùng với 5 số cuối của giải đặc biệt (lần lượt theo thứ tự hàng vạn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) nhưng có ký hiệu khác với ký hiệu của vé trúng giải đặc biệt.
- Giải khuyến khích của giải đặc biệt: Các vé có 2 chữ số cuối (lần lượt theo thứ tự hàng chục, hàng đơn vị) trùng với 2 chữ số cuối (lần lượt theo thứ tự hàng chục, hàng đơn vị)
- Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ các giải
4. Thứ tự mở thưởng của từng hạng giải:
Bước 1: Thực hiện quay thử một lần để kiểm tra lồng cầu quay số.
Bước 2: Tiến hành quay số mở thưởng theo thứ tự lần lượt các hạng giải (từ giải nhất, giải nhì, giải ba, giải tư, giải năm, giải sáu đến giải bảy). Giải đặc biệt quay sau cùng.
Bước 3: Trình tự xác định giải đặc biệt như sau:
          * Áp dụng đối với 15 ký hiệu (1.500.000 vé)
- Quay lồng cầu ký hiệu lần thứ nhất: Xác định ký hiệu vé của giải đặc biệt thứ nhất. Sau khi quay xong, quả bóng tương ứng với ký hiệu của vé trúng giải đặc biệt thứ nhất sẽ được để ngoài lồng cầu ký hiệu.
- Quay lồng cầu ký hiệu lần thứ hai: Xác định ký hiệu vé của giải đặc biệt thứ hai. Sau khi quay xong, quả bóng tương ứng với ký hiệu của vé trúng giải đặc biệt thứ hai sẽ được để ngoài lồng cầu ký hiệu.
 - Quay lồng cầu ký hiệu lần thứ ba: Xác định ký hiệu vé của giải đặc biệt thứ ba.
 - Quay 5 số của giải đặc biệt.
* Áp dụng đối với 20 ký hiệu (2.000.000 vé)
- Quay lồng cầu ký hiệu lần thứ nhất: Xác định ký hiệu vé của giải đặc biệt thứ nhất. Sau khi quay xong, quả bóng tương ứng với ký hiệu của vé trúng giải đặc biệt thứ nhất sẽ được để ngoài lồng cầu ký hiệu.
- Quay lồng cầu ký hiệu lần thứ hai: Xác định ký hiệu vé của giải đặc biệt thứ hai. Sau khi quay xong, quả bóng tương ứng với ký hiệu của vé trúng giải đặc biệt thứ hai sẽ được để ngoài lồng cầu ký hiệu.
 - Quay lồng cầu ký hiệu lần thứ ba: Xác định ký hiệu vé của giải đặc biệt thứ ba. Sau khi quay xong, quả bóng tương ứng với ký hiệu của vé trúng giải đặc biệt thứ ba sẽ được để ngoài lồng cầu ký hiệu.
- Quay lồng cầu ký hiệu lần thứ tư: Xác định ký hiệu vé của giải đặc biệt thứ tư.
- Quay 5 số của giải đặc biệt.
* Áp dụng đối với 25 ký hiệu (2.500.000 vé)
- Quay lồng cầu ký hiệu lần thứ nhất: Xác định ký hiệu vé của giải đặc biệt thứ nhất. Sau khi quay xong, quả bóng tương ứng với ký hiệu của vé trúng giải đặc biệt thứ nhất sẽ được để ngoài lồng cầu ký hiệu.
- Quay lồng cầu ký hiệu lần thứ hai: Xác định ký hiệu vé của giải đặc biệt thứ hai. Sau khi quay xong, quả bóng tương ứng với ký hiệu của vé trúng giải đặc biệt thứ hai sẽ được để ngoài lồng cầu ký hiệu.
- Quay lồng cầu ký hiệu lần thứ ba: Xác định ký hiệu vé của giải đặc biệt thứ ba. Sau khi quay xong, quả bóng tương ứng với ký hiệu của vé trúng giải đặc biệt thứ ba sẽ được để ngoài lồng cầu ký hiệu.
- Quay lồng cầu ký hiệu lần thứ tư: Xác định ký hiệu vé của giải đặc biệt thứ tư. Sau khi quay xong, quả bóng tương ứng với ký hiệu của vé trúng giải đặc biệt thứ tư sẽ được để ngoài lồng cầu ký hiệu.
- Quay lồng cầu ký hiệu lần thứ năm: Xác định ký hiệu vé của giải đặc biệt thứ năm.
- Quay 5 số của giải đặc biệt.
Ghi chú: Trường hợp trong cùng một hạng giải, các lần quay có kết quả trùng nhau, lần quay sau có số trùng phải quay lại.
5. Kết quả mở thưởng: Kết quả mở thuởng xổ số kiến thiết miền Bắc được lập thành “Biên bản kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc” do Hội đồng giám sát Xổ số thành phố Hà Nội công bố.
6. Chủng loại, nguyên tắc vận hành của lồng cầu:
6.1. Chủng loại: Xổ số kiến thiết miền Bắc được quay số mở thưởng bằng máy quay số thổi khí nhãn hiệu PERLE MILLENEUM VIDIO - Sản xuất tại Pháp.
6.2. Nguyên tắc vận hành:
- Máy quay số được vận hành thông qua bảng điều khiển nối với máy qua hệ thống dây cáp điện. Nhân viên kỹ thuật điều khiển máy quay số bằng bảng điều khiển theo hiệu lệnh của nhân viên điều khiển quay số.
- Sau mỗi lần quay, bóng được xổ tại đỉnh lồng cầu và hiện số trên màn hình LED.
6.3. Nguyên tắc bố trí lồng cầu:
- Sử dụng 6 lồng cầu để quay số mở thưởng. Mặt trước chân đế mỗi lồng cầu quay số được gắn 1 biển. Trên mỗi biển ghi các chữ (Ký hiệu - Hàng vạn - Hàng nghìn - Hàng trăm - Hàng chục - Hàng đơn vị) lần lượt từ trái qua phải tương ứng với các lồng cầu.
- Trong đó lồng cầu mang biển “Ký hiệu” được sử dụng chuyên biệt xác định ký hiệu của giải đặc biệt.
7. Tiêu chuẩn kỹ thuật của bóng sử dụng để quay số mở thưởng:
7.1. Thông số kỹ thuật của quả bóng:
- Bóng quay số mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc được làm bằng chất liệu cao su tổng hợp.
- Khối lượng quả bóng: 4 gr (mức độ sai lệch không quá 5%)
- Kích thước đường kính quả bóng: 44,5 mm (mức độ sai lệch không quá 5%)
7.2. Bóng lồng cầu xác định ký hiệu: Bóng trong lồng cầu ký hiệu có cùng một màu. Số lượng bóng trong lồng cầu ký hiệu phụ thuộc vào số lượng ký hiệu của kỳ phát hành:
- 15 ký hiệu: Có 15 quả bóng từ số 1 đến số 15.
- 20 ký hiệu: Có 20 quả bóng từ số 1 đến số 20.
- 25 ký hiệu: Có 25 quả bóng từ số 1 đến số 25.
7.3. Bóng lồng cầu xác định số: Có 5 lồng cầu xác định số theo thứ tự: Hàng vạn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Trong mỗi lồng cầu có 10 quả bóng (từ số 0 đến số 9) có màu khác nhau.
8. Thành phần các cơ quan giám sát Xổ số thành phố Hà Nội:
- Chủ tịch Hội đồng (đại diện UBND Thành phố)
- Đại diện Sở Tài chính Hà Nội.
- Đại diện Thanh tra Thành phố Hà Nội.
- Đại diện Sở Tư pháp Hà Nội.
- Đại diện Công an Thành phố Hà Nội.
- Đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội.
- Đại diện Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô
9. Quy định xử lý sự cố kỹ thuật khi quay số mở thưởng truyền thống: Được áp dụng theo “Quy định xử lý một số sự cố kỹ thuật khi quay số mở thưởng” ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-XSKT ngày 8 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Công ty.
10. Quy định về kiến nghị và phản ánh: Mọi thắc mắc và kiến nghị phải được phản ánh ngay trong thời gian tổ chức quay số sẽ có giá trị để Hội đồng Giám sát Xổ số thành phố Hà Nội xem xét và giải quyết.
11. Quy định thực hiện: Trong quá trình thực hiện “Thể lệ quay số mở thưởng  XSKT miền Bắc biết kết quả ngay” có thể được sửa đổi, bổ xung phù hợp với thực tế./.
 
 
 
 
                                                                                       
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH         
 
 Lê Đức Thịnh (đã ký)
   
 

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện