Trang chủ > Loại hình xổ số / > Xổ số truyền thống > THỂ LỆ Tham gia dự thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành thường kỳ từ 01/01/2017

THỂ LỆ Tham gia dự thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành thường kỳ từ 01/01/2017
 
HỘI ĐỒNG XSKT MIỀN BẮC
BAN THƯỜNG TRỰC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------0O0-------- 
 
 
Hà Nội, ngày 09  tháng 12 năm 2016
THỂ LỆ
Tham gia dự thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc
phát hành thường kỳ từ 01/01/2017
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 156/QĐ-BTT ngày 09 tháng 12 năm 2016
của Ban Thường trực Hội đồng XSKT miền Bắc)
I. Những quy định chung :       
1. Xổ số truyền thống: Xổ số truyền thống (sau đây gọi là Xổ số kiến thiết miền Bắc) là loại hình xổ số có in sẵn trước mệnh giá vé; ký hiệu vé và các chữ số để khách hàng lựa chọn tham gia dự thưởng:
          - Số lượng các chữ số tham gia dự thưởng: Xổ số kiến thiết miền Bắc được in 6 chữ số. Chữ số 0 đầu tiên ngoài cùng bên trái không tham gia dự thưởng, 5 số kế tiếp (lần lượt theo thứ tự hàng vạn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) tham gia dự thưởng.
          - Ký hiệu vé: Bao gồm hệ chữ số và chữ cái để phân biệt số lượng vé phát hành trong ngày. Mỗi ký hiệu vé gồm 100.000 vé.
          Việc xác định kết quả trúng thưởng Xổ số kiến thiết miền Bắc được thực hiện sau thời điểm phát hành và căn cứ vào “Biên bản kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc”. Hiện nay, Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Bắc thực hiện phát hành vé Xổ số kiến thiết miền Bắc hàng ngày và xác định kết quả trúng thưởng bắt đầu vào hồi 18h15.
2. Vé Xổ số kiến thiết miền Bắc: Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành hàng ngày vé Xổ số kiến thiết miền Bắc mệnh giá 10.000đ. Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Bắc có thể phát hành các đợt vé đặc biệt với mệnh giá 20.000đ vào dịp tết Nguyên đán, nếu được sự đồng thuận của các công ty thành viên và sự chấp thuận của Bộ Tài chính.
Trên vé Xổ số kiến thiết miền Bắc được in các nội dung:
- Mặt trước tờ vé: Được in tên tổ chức phát hành, mệnh giá vé, số tham gia dự thưởng, ký hiệu vé, ngày mở thưởng, các dấu hiệu bảo mật để nhận diện và tổng giá trị giải đặc biệt, tổng giá trị giải phụ của giải đặc biệt.
- Mặt sau tờ vé: Được in thông tin về cơ cấu giải thưởng cho tổng số lượng vé phát hành trong ngày và thông tin những điều cần biết cho khách hàng tham gia mua vé.
3. Vé đủ điều kiện tham gia dự thưởng: Vé Xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành ngày, tháng, năm nào (căn cứ ghi trên vé) chỉ được tham gia dự thưởng của ngày, tháng, năm đó và nếu xác định trúng thưởng mới có giá trị lĩnh thưởng.
4. Phương thức xác định kết quả trúng thưởng: Kết quả trúng thưởng Xổ số kiến thiết miền Bắc được xác định bằng hình thức quay số mở thưởng bằng lồng cầu điện tử.
Căn cứ cơ cấu giải thưởng và số lượng ký hiệu vé phát hành sẽ thực hiện quay số để xác định kết quả trúng thưởng. Kết quả trúng thưởng Xổ số kiến thiết miền Bắc được lập thành “Biên bản kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc” do Hội đồng Giám sát Xổ số thành phố Hà Nội công bố. Cách thức đối chiếu kết quả trúng thưởng như sau:
          - Giải đặc biệt: Vé có ký hiệu và 5 chữ số cuối (lần lượt theo thứ tự hàng vạn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với ký hiệu và 5 chữ số (lần lượt theo thứ tự hàng vạn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) của giải đặc biệt ghi trên “Biên bản kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc” được công bố.
- Giải nhất: Vé có 5 chữ số cuối (lần lượt theo thứ tự hàng vạn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với 5 chữ số (lần lượt theo thứ tự hàng vạn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) của giải nhất ghi trên“Biên bản kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc” được công bố.
- Giải nhì: Vé có 5 chữ số cuối (lần lượt theo thứ tự hàng vạn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với 5 chữ số (lần lượt theo thứ tự hàng vạn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) của giải nhì ghi trên “Biên bản kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc” được công bố.
- Giải ba: Vé có 5 chữ số cuối (lần lượt theo thứ tự hàng vạn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với 5 chữ số (lần lượt theo thứ tự hàng vạn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) của giải ba ghi trên “Biên bản kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc” được công bố.
- Giải tư: Vé có 4 chữ số cuối (lần lượt theo thứ tự hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với 4 chữ số (lần lượt theo thứ tự hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) của giải tư ghi trên “Biên bản kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc” được công bố.
- Giải năm: Vé có 4 chữ số cuối (lần lượt theo thứ tự hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với 4 chữ số (lần lượt theo thứ tự hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) của giải năm ghi trên “Biên bản kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc” được công bố.
- Giải sáu: Vé có 3 chữ số cuối (lần lượt theo thứ tự hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) trùng với 3 chữ số (lần lượt theo thứ tự hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) của giải sáu ghi trên “Biên bản kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc” được công bố.
- Giải bảy: Vé có 2 chữ số cuối (lần lượt theo thứ tự hàng chục, hàng đơn vị) trùng với 2 chữ số (lần lượt theo thứ tự hàng chục, hàng đơn vị) của giải bảy ghi trên “Biên bản kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc” được công bố.
- Giải phụ của giải đặc biệt: Các vé có 5 chữ số cuối trùng với 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (lần lượt theo thứ tự hàng vạn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) nhưng có ký hiệu khác với ký hiệu của vé trúng giải đặc biệt ghi trên “Biên bản kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc” được công bố.
- Giải khuyến khích của giải đặc biệt: Các vé có 2 chữ số cuối (lần lượt theo thứ tự hàng chục, hàng đơn vị) trùng với 2 chữ số cuối (lần lượt theo thứ tự hàng chục, hàng đơn vị) của giải đặc biệt ghi trên “Biên bản kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc” được công bố.
II. Quy định đối với khách hàng
1. Khách hàng tham gia mua vé xổ số là công dân Việt Nam ở trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và/ hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam; là người đủ 18 tuổi trở lên; không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
2. Khách hàng mua vé nếu có điều nào chưa rõ cần đề nghị đại lý bán vé giải thích và hướng dẫn một cách đầy đủ, chi tiết.
3. Khách hàng có quyền kiểm tra tính hợp lệ của tờ vé trước khi mua. Khi đã mua vé rồi cần kiểm tra kỹ các thông tin trên tờ vé, nhất là các thông tin về các chữ số mà mình lựa chọn, ngày dự thưởng có đảm bảo chính xác hay không. Nếu khách hàng phát hiện sai sót, cần đề nghị đại lý bán vé thay thế bằng tờ vé khác. Trường hợp sai sót do lỗi của khách hàng thì khách hàng phải chịu trách nhiệm.
4. Vé xổ số kiến thiết miền Bắc có giá trị như tiền, nếu khách hàng để mất vé dù là nguyên nhân nào và vé đó trúng thưởng hay không trúng thưởng, khách hàng không có quyền khiếu nại, cũng như Công ty XSKT phát hành ra tờ vé đó cũng không phải chịu trách nhiệm gì.
5. Khách hàng có vé trúng thưởng hợp lệ được trả thưởng nhanh chóng, thuận tiện tai các địa điểm quy định của các công ty XSKT thuộc Hội đồng XSKT miền Bắc.
III. Quy định đối với đại lý
1. Đại lý bán vé phải tuân thủ đúng các quy định trong hợp đồng kinh tế và các quy định khác liên quan đến việc bán vé Xổ số kiến thiết miền Bắc của các công ty XSKT thuộc Hội đồng XSKT miền Bắc.
2. Đại lý bán vé có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định trong “Thể lệ tham gia dự thưởng Xổ số kiến thiết miền Bắc”. Mọi sai sót do lỗi của đại lý bán vé gây ra, đại lý bán vé phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của các công ty XSKT thuộc Hội đồng XSKT miền Bắc.
3. Đại lý bán vé Xổ số kiến thiết miền Bắc được hưởng tỷ lệ hoa hồng tính trên doanh thu bán vé theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và quy định của các công ty XSKT thuộc Hội đồng XSKT miền Bắc.
“Thể lệ tham gia dự thưởng Xổ số kiến thiết miền Bắc” được thông báo rộng rãi công khai để mọi người cùng biết, cùng tham gia kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện.
 
 
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
                    
           Lê Đức Thịnh (đã ký)
 

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện