Trang chủ > công ty thành viên / > Bắc Giang > Trao thưởng giải đặc biệt XSKT miền bắc

Trao thưởng giải đặc biệt XSKT miền bắc
Công ty XSKT Bắc Giang trao thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt
Đại diện lãnh đạo Công ty XSKT Bắc Giang và Hội đồng giám sát Xổ số tỉnh Bắc Giang 
trao thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt phát hành ngày 21/01/2018.
 

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện