Trang chủ > công ty thành viên / > Sơn La > Trao thưởng giải Đặc biệt XSKT miền Bắc trị giá 3 tỷ đồng tại Sơn La.

Trao thưởng giải Đặc biệt XSKT miền Bắc trị giá 3 tỷ đồng tại Sơn La.
Công ty XSKT Sơn La tổ chức trao thưởng cho khách hàng trúng giải Đặc biệt XSKT miền Bắc phát hành ngày 27-8-2018. 

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện