Trang chủ > Xổ số truyền thống

Xổ số truyền thống
Biên độ ngày muốn xem
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 11-7-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 6EZ - 2EZ - 8EZ - 3EZ - 4EZ - 5EZ
ĐẶC BIỆT
38294
GIẢI NHẤT 91851
GIẢI NHÌ 93404 79438
GIẢI BA 49821 18755 18535
76955 38763 07385
GIẢI TƯ 9056 2994 5320 7541
GIẢI NĂM 6677 8540 7807
6901 5169 3598
GIẢI SÁU 285 607 442
GIẢI BẢY 83 62 33 49
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 10-7-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 8EY - 19EY - 12EY - 4EY - 18EY - 16EY - 7EY - 17EY
ĐẶC BIỆT
53594
GIẢI NHẤT 70702
GIẢI NHÌ 37185 39408
GIẢI BA 21360 15291 34684
57317 72805 12733
GIẢI TƯ 2932 1210 6765 0134
GIẢI NĂM 7038 1008 5935
1279 4745 7615
GIẢI SÁU 569 791 796
GIẢI BẢY 23 75 95 62
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 09-7-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 3EX - 12EX - 11EX - 7EX - 1EX - 14EX
ĐẶC BIỆT
70060
GIẢI NHẤT 95585
GIẢI NHÌ 92821 77303
GIẢI BA 40505 05757 67062
83003 23669 96779
GIẢI TƯ 6381 6278 1109 5474
GIẢI NĂM 4077 6771 1518
4149 6429 0797
GIẢI SÁU 821 264 455
GIẢI BẢY 75 05 97 99
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 08-7-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 15EV - 6EV - 2EV - 1EV - 14EV - 12EV
ĐẶC BIỆT
10346
GIẢI NHẤT 27144
GIẢI NHÌ 79821 18474
GIẢI BA 30372 95654 08025
88771 22233 11382
GIẢI TƯ 7376 9846 3527 8076
GIẢI NĂM 9099 2630 1273
4972 0572 4887
GIẢI SÁU 598 759 402
GIẢI BẢY 28 50 94 07
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 07-7-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 3EU - 11EU - 2EU - 10EU - 9EU - 6EU
ĐẶC BIỆT
61289
GIẢI NHẤT 80667
GIẢI NHÌ 16285 56890
GIẢI BA 08104 49259 89398
82918 91712 33304
GIẢI TƯ 1908 3535 5630 6083
GIẢI NĂM 1022 5367 8306
8982 3342 3921
GIẢI SÁU 619 144 621
GIẢI BẢY 57 27 74 49
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 06-7-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 15ET - 5ET - 9ET - 2ET - 1ET - 13ET
ĐẶC BIỆT
46868
GIẢI NHẤT 81459
GIẢI NHÌ 85271 29895
GIẢI BA 56578 04869 71780
10854 81622 21062
GIẢI TƯ 8163 1821 4292 6704
GIẢI NĂM 1483 6626 7142
4051 4419 1349
GIẢI SÁU 364 851 623
GIẢI BẢY 08 10 28 56
Kết quả xố số truyền thống mở thưởng Ngày 05-7-2021 * Ký hiệu trúng giải Đặc biệt: 8ES - 12ES - 14ES - 2ES - 4ES - 9ES
ĐẶC BIỆT
91701
GIẢI NHẤT 09512
GIẢI NHÌ 85942 28239
GIẢI BA 56781 06647 92539
37595 40790 68568
GIẢI TƯ 3297 6170 7115 2218
GIẢI NĂM 9545 8228 6424
2928 3552 5104
GIẢI SÁU 457 368 616
GIẢI BẢY 84 89 26 88

THÔNG TIN TRẢ THƯỞNG

Tin tức - Sự kiện